<%@ Master Language="C#" %> gedvedmusikhus
  Fredag d. 6/6 2014 kl. 20.00-01.00:  
Sommerdiskotek