<%@ Master Language="C#" %> gedvedmusikhus
  Lørdag den 25. marts kl. 11.00

Jazzbrunch i Café Bojsen
en del af  Gedved kulturdage

Hjorth/Olesen duo.