<%@ Master Language="C#" %> gedvedmusikhus
  Sådan bliver du medlem (2021):  
       
 
Køb medlemskab for 2021 ved at indbetale kr. 100,- på foreningens konto
Regnr.: 2500, kontonr.: 4383 505 319
Skriv navn og e-mail

OBS: 2020-medlemskaber forlænges til også at gælde 2021, men du er naturligvis altid velkommen til at støtte foreningen med en ny indbetaling.